Is alle Shockwave hetzelfde

Nee, we onderscheiden de volgende typen van Shockwave:

ESWT (Extra Corporeal Shockwave Therapy)

Bij deze apparaten worden gefocuseerde shockwaves geproduceerd. De maximale energie wordt bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. In deze apparaten wordt een elektrohydraulische -, een elektromagnetische – of een piëzoelectrische bron gebruikt.

P-SWT (Planar Shockwave Therapy)

Als men de toepassing van shockwavetherapie bij wondbehandeling overweegt, moet de technologie aangepast worden aan een grotere behandelingszone. Om zogenaamde “planar shockwaves” te genereren, moet de gebruikte reflector in de behandelkop gemaakt zijn van een gegeneraliseerde parabolische reflector. Het geconcentreerde punt van deze vlakke golven is, bij definitie, “ongeconcentreerd” of “gedeconcentreerd”. Dit wil zeggen dat een geconcentreerd punt niet langer bestaat. Hiervoor kunnen shockwave karakteristieken voor de parabolische reflector gedefinieerd worden als vlakke golven (plane waves), of met andere woorden, parallelle golven. Hierdoor wordt een grotere zone gestimuleerd.

R-SWT (Radial Shockwave Therapy)

Bij deze apparatuur wordt de energie over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Deze pneumatisch gegenereerde shockwaves worden over een klein oppervlak in het lichaam gebracht maar de bundel divergeert vervolgens snel. De behandeldiepte is gering omdat er veel energie verloren gaat.

Bij Revalidatie Groningen wordt uitsluitend ESWT Shockwave gebruikt. Dit is voor pijnbehandeling de meest werkzame vorm van de hierboven genoemde typen van Shockwave. De gefocusseerde bundel kan de plaats van de aandoening beter bereiken zonder verlies van energie door divergentie(uitwaaiering). Extracorporeal ShockWave Therapie (ESWT) wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat.


Neem contact met ons op

Ga naar contact
Onderdeel van Wagenmakers healthcare